Teoreettinen pohja

Useat itsenäiset laitokset ovat vahvistaneet värähtelyn siirtymisen ja sen vaikutuksen molekyylien sisältämään tietoon. Näistä yksi on Slovenian Bion-Instituutti, joka tekee energiakenttiin liittyvää tutkimusta. Kyseinen instituutti on myös vahvistanut kyseisen tiedon vaikutuksen bakteereihin ja kasvisoluihin, joiden kohdalla plasebovaikutus on poissuljettu [1].

Kvanttielektrodynamiikan avulla voidaan selittää elektromagneettisen kentän fotonien eli valohiukkasten ja vesimolekyylien vuorovaikutusta, josta seuraa kentän osittainen motittuminen molekyyliryppääseen, kun molekyylien elektronien kollektiivinen liikehdintä sulkee valohiukkasilta kulun takaisin alkupisteeseensä. Tästä seuraa aktiivisen kentän muodostuminen (”coherent domain”). Elektrodynamiikan lakien mukaisesti aktiivisen kentän sisäinen resonanssi vetää puoleensa myös muita molekyylejä, jotka tulevat sen läheisyyteen. Tästä seuraa erityinen sekoitus materiaa ja energiakenttää, josta voidaan käyttää nimitystä energisoitu materia [2].

Tutkimukset joilla on selvitetty kapean röntgensäteilyn sirontaa ovat osoittaneet että tavallinen juomavesi koostuu kahdesta nesteestä, joiden tiheydet eroavat toisistaan; toinen nesteistä on tiheämpää ja koostuu mikrorakenteista, eli aktiivisista kentistä (”coherent domains”), kun taas toinen on koostumukseltaan vähemmän tiheää ja koostuu vapaista molekyyleistä [3].

Tutkimukset joissa vettä on säteilytetty infrapunavalolla ovat osoittaneet että veden rakenteen palautuminen säteilytystä edeltäneelle tasolle voi kestää jopa vuorokauden [4].

Eräät tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet vedessä olevan laajoja yhtenäisiä kenttiä [5].

Nämä ja useat muut tutkimukset ja teoriat selittävät tietyn aineen värähtelyn vaikutusta yhteensopivaan aineeseen. Koska vaikutus on vaikeasti havaittava eikä tapahdu termisellä tasolla, sen havaitsemiseen ja mittaamiseen tarvitaan erityisiä metodeja, joita nykyään tutkitaan ja käytetään lähtökohtaisesti vaihtoehtotieteen piirissä.

[1] Jerman I, Ružič R Krašovec R. Škarja M Mogilnicki L. Electrical transfer of molecule information into water, its storage and bioeffects on plants and bacteria. Electromagnetic Biology and Medicine 2005; 24(3): 341-354).

[2] Arani R, Bono I, Del Giudice E, et al. QED coherence and the thermodynamics of water. Int J Mod Physics 1995; 9: 1813-41.

[3] Huang C, Wikfeldt KT, Tokushima T, et al. The inhomogeneous structure of water at ambient conditions. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106: 15241-6.

[4] Yokono T, Shimokawa S, Mizuno T et al. Clathrate-like ordering in liquid water induced by infrared irradiation, Jpn J Appl Phys 43 2004; L1436–L1438.

[5] Yinnon C, Yinnon T. Domains in aqueous solutions: theory and experimental evidence. MPLB 2009; 23(16): 1959-73.