Tutkimuksia ja mittaustuloksia

1. Mararu Emoton Laboratorio Tokio, Japani. Vesikristallikoe

Kokeen kulku:
Jäädytyslämpötila -25°C, jäädytysaika 4 tuntia, mittauslämpötila -3°C, Olympus Optical Mikroskooppi (x200), 50 Flaskassa ollutta vesinäytettä ja 50 verrokkivesinäytettä tutkittiin, tutkimus suoritettiin 14 joulukuuta 2012.

Kokeen tulokset:

Tokyo tap water crystal 1004
Kuva Tokion vesijohtovesinäytteestä
Copyright © 2013 Office Masaru Emoto

Tokyo tap water crystal after flaska 1005
Kuva Tokion vesijohtovesinäytteestä

2. Tunjice Healing Resort: Raportti veden rakenteen muutoksista Flaska-vesipullossa Kirlian-kameralla kuvattuna

Kokeen kulku:
3 vesinäytettä, jokaiselle suoritettu 100 mittausta. Koe suoritettu 28 kesäkuuta 2011.

Kokeen tulokset:

  Pinta-ala Keskimääräinen intensiteetti Entropia RMS-indeksi
Vesijohtovesi 9518 5686 1.195e+004 1.135e+004
FLASKA 5 Min. 1.395e+004 1.441e+004 1.832e+004 1.781e+004
FLASKA 1 Hour 2.169e+004 2.505e+004 1.488e+004 1.599e+004
Criterion 100.8 250 27.01 29.53
p-value 0.002544 0.006261 0.0007018 0.0007639

Yhteenveto:
Koe osoitti, että Flaska saa aikaan muutoksia vedessä. Voimakkaampi vaikutus havaittiin vedessä, joka oli Flaskassa tunnin ajan olleessa vedessä vaikutus oli selvempi. Kyseisessä näytteessä oli suurin vaihtelu pinta-alassa ja intensiteetissä. Viisi minuuttia Flaskassa olleella vedellä oli kohonnut entropia ja RMS indeksi. Tulokset on esitelty oheisessaa taulukossa.

Linki raporttiin:
GDV camera report

 

3. Bion, Institute for Bioelectromagnetics and New Biology; Report on the testing of the effects of water from a Flaska bottle on the human biofield

Course:
Näytteet kymmenestä henkilöstä, kuusi mittausta kustakin, koe suoritettiin 10 tammikuuta 2013.

Kokeen tulokset:
Flaskassa olleella vedellä on oletettavasti hyödyllisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat elinten aktivoitumiseen, entropiaan ja yleiseen energiatasoon energiakentän tasolla mitattuna.

Esimerkki mittauksesta:
Bion
 

4. Peter Firbas, Private Laboratory of Plant Cytogenetics; Flaska bottle testing

Kokeen kulku:
Neljä mittausta, joissa kussakin käytettiin viittä sipulia. 200 metafaasisolua tutkittiin. Koe suoritettiin 28 kesäkuuta 2011.

Kokeen tulokset:
Genotoksisuus väheni Flaska-pullossa 20,0 prosentista 11,0 prosenttiin. Tulokset saavutettiin käyttämällä allium cepa l. –sipuleita.

Allium metaphase genotoxicity test for drinking water, environmental samples and chemicals.

Sample Methaphase Index Number of Methaphase Cells Number of Cells with Chromosome Anomalies  Level of Genotoxicity (%) Average root lenght (mm)
I 72 200 40 20,0* 32
II 72 200 22 11,0* 35
III 72 200 5 2,5 40
IV 72 100 21 21,0 22

Linkki raporttiin:
Allium test short

 

5. 5. Euroopan Vesidiagnostiikan Instituutti (EIWD); Evapo kuvantamistestaus

Kokeen kulku:
Kuusi pulloa testiryhmässä ja kuusi pulloa verrokkiryhmässä. Koe suoritettiin 2 elokuuta 2012.

Kokeen tulokset:
Flaska-pulloissa havaittiin vähäistä parannusta vesipisaran muodostumisessa, mikä viittaa veden parempaan laatuun. Lisätestauksia korkeammalla näytteiden määrällä suositellaan.

Esimerkki mittauksesta:

  EIWD
Yleisiä havaintoja 9 (tavallinen pullo):
Nussdorfin vesi on jälleen tunnistettavissa, mutta hieman erilaisena: tässä näytteessä aiemmin immanentti kristallien muodostuminen on tarkentunut. Väritys on tässä epätarkka myös lähempänä keskustaa, mikä koskee kaikkia kristalleja. Kristallit ovat transientisti yhtenäisiä ja vaihtelevat monitahoisesta hieman haarautuneisiin. Vesi on erittäin heikkoa ja siinä on poikkeamia sekä reunoilla että keskellä.
Yleisiä havantoja 10 (Flaska):Havaittavissa on jälleen selvää yhdenmukaisuutta näytteen numero yhdeksän kanssa. Rakenteelliset elementit ovat kuitenkin voimakkaampia: Pisarasta otetun kuvan keskellä oleva ”kristallikukka” on selkeämmin havaittavissa ja sen väritys on voimakkaampi. Vesipisaroilla on yleisesti tarkasteltuna voimakkaampi intensiteetti ja ne ilmenevät elinvoimaisempina.

 

6. Bion, Institute for electromagnetics and New Biology, Evapo testing

Kokeen kulku:
15 näytettä, 100 kuvaa per näyte, koepäivä 28 elokuuta 2011

Yhteenveto:
Testatun C mineraaliveden pisaroiden jäännökset osoittavat selväpiirteisen, ympyränmuotoisen paksuudeltaan vaihtelevan reunan, ja erilaisia mineraaalimuodostelmia. Mineraalimuodostelmien monitahoisuus on kunnolla havaittavissa ainoastaan korkearesoluutioisella 100x – 400x suurentavalla mikroskoopilla, jonka käyttö on tarpeellista ympyräindeksin määrittämiseksi. Flaska-näytteiden ympyräindeksi on tyypillisesti (noin 55%) korkeampi, kuin käsittelemättömät näytteet (p=0,03). Flaskan ympyräindeksi on lisäksi (44%) kontrolli-Flaskaa korkeampi (p=0,008).

 

 
 

Mittaus- ja koeyhteenveto
Yllä kuvatut kokeet tarkastelivat Flaska-pullossa ollutta vettä eri tavoin ja vertasivat sitä veteen, jota ei oltu pidetty Flaskassa. Mittaukset osoittivat monia erilaisia muutoksia vedessä; yhteinen nimittäjä muutoksille on ”värähtelyltään strukturoitu vesi”. Haluamme korostaa että viralliset tahot ja virallisesti tunnistettu tiede eivät tunnusta eivätkä tue esitettyä todistusaineistoa, joka ainakin vielä toistaiseksi lukeutuu vaihtoehtoisen tieteen piiriin.