Viktor Schauberger

Schauberger big 1478Viktor Schauberger (30.6.1885 – 25.9.1958) oli itävaltalainen metsänhoitaja, ympäristöaktiivi ja keksijä, joka aikalaistensa Nikolai Teslan ja Wilhelm Reichin tavoin oli huomattavasti aikaansa edellä. Hän kieltäytyi jo nuorena perinteisestä koulutuksesta ja vietti mieluummin aikaansa metsässä, jossa hän teki merkittäviä havaintoja pääasiassa vettä tarkkailemalla.

Schauberger 2 1477Hänen ensimmäinen suuri läpimurtonsa tapahtui vuonna 1922, kun hän onnistui kuljettamaan korkealta vuorenrinteeltä kaadettuja tukkeja alas laaksoon innovatiivisten vesikourujen avulla. Hänet palkittiin saavutuksesta asianmukaisesti, mikä herätti perinteisissä insinööreissä kateutta. Vesikourut olivat käytössä Itavallassa, Baijerissa ja Jugoslaviassa useiden vuosien ajan, mutta Schauberger oli pettynyt huomatessaan että hänen keksintöään käytettiin avohakkuiden tekemiseen ja luonnollisen ympäristön täydelliseen tuhoamiseen.

Schauberger 3 1350Vuosien 1928-1935 aikana Viktor Schauberger käytti suuren osan ajastaan kehittäessään laitetta, joka tuottaisi “elävää” vettä. Tällä hän tarkoitti rakenteeltaan korkealuokkaista vettä, jossa olisi lisäksi tarvittava määrä mineraaleja. Hänen teoriansa mukaan lähdevesi on elämän ja terveyden kannalta paras mahdollinen valinta, sillä se kumpuaa turmeltumattomasta ympäristöstä. Ihmisten toimien seurauksena koskemattoman lähdeveden määrä on vähentynyt. Samanaikaisestii veden luontainen rakenne on kärsinyt, koska se kulkee epäluontaisista materiaaleista valmistettuja suoria putkia pitkin. Schaubergerin ensimmäinen veden rakenteen korjaamiseen tähdännyt laite oli ehkä toiminnallisesti epäkäytännöllinen, mutta se vahvisti Schaubergerin vesikourukeksinnön myötä ansaitun maineen ”vesitaikurina”.

Schauberger 4 1474Schaubergerin myöhempi tutkimus suuntautui enenevässä määrin energiaan liittyviin kysymyksiin. Sen myötä hän kehitti teorian imploosiosta. Sen mukaan energian tuottaminen räjähdyksen avulla (bensamoottorit, ydinenergia) on tuhoisaa ja haitallista ympäristölle. Imploosio puolestaan viittaa energian keskittymiseen. Luonnossa tämänkaltainen ilmiö on havaittavissa esimerkiksi vesipyörteessä ja tuulenpyörteessä.

Toinen maailmansota oli Schaubergerille epämieluisaa aikaa, sillä hänen oli liityttävä Saksan armeijaan. Sodan jälkeen hän halusi myötävaikuttaa maailman ja luonnon parantumiseen. Useat hänen keksinnöistään ovat syntyneet tuona ajanjaksona. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita kupari- ja erityinen maaperää energisoiva kyntöaura.

Vuonna 1958 sijoitusrahasto houkutteli Schaubergerin Yhdysvaltoihin. Hän uskoi tilaisuuden koittaneen ympäristöystävällisten energiantuotantometodien kehittämiselle, joiden toiminta-ajatus rakentuisi imploosion ympärille. Schauberger kuitenkin huomasi myöhemmin, etteivät sijoitusrahaston tarkoitusperät olleet rehellisiä. Päästäkseen palaamaan kotimaahansa, Schauberger joutui jättämään kaikki piirustuksensa ja prototyyppinsä Yhdysvaltoihin. Hän kuoli pian kotiinpalunsa jälkeen.

Viktor Schaubergerin poika Walter jatkoi isänsä työtä. Hän perusti PKS Instituutin Bad Ischgliin Itävaltaan. PKS Instituutissa on mahdollista tutustua joihinkin isä Scaubergerin keksintöihin. Instituutti järjestää joka toinen vuosi ICOST conferenssin, johon myös Flaska osallistui vuonna 2012.

Schauberger 5 1475Viktor Schauberger oli kiistatta yksi vesi- ja energiatutkimuksen näkyvimmistä edellekävijöistä. Koska hänen filosofiansa ja keksintönsä eroavat merkittävästi nykyisin tunnustetusta tiedosta, myöskään hänen saavutuksiaan ei tunneta laajalti. Tässä lyhyessä artikkelissa on mahdoton kattaa Schaubergerin koko elämäntarinaa, mutta Olof Alexanderssonin kirjoittama Living Water kertoo hänen työstään ja elämästään kattavasti. Schaubergerin työstä ja tutkimuksista kiinnostuneet voivat myös tutustua lukuisiin Youtubesta löytyviin Schaubergerista kertoviin videoihin.

Team Flaska seuraa Schaubergerin filosofiaa, jonka keskiössä on luonnon imitoiminen. Hänen työnsä avulla on mahdollista selittää miten parempilaatuisia mansikoita on mahdollista kasvattaa strukturoidun veden avulla. Nykyään TPS-teknologian ansiosta kaikilla Flaskan käyttäjillä on oma vesilähde mukanaan.