Martin F. Chaplin

Chaplin 1490Martin F. Chaplin Lontoon South Bank Yliopiston Soveltavien Tieteiden tiedekunnasta on omistanut merkittävän osan tutkimuksestaan vedelle. Hänen nettisivunsa Water Structure and Science esittelee valtavan määrän tietoa vedestä, ja on luotettava lähde jokaiselle, joka haluaa ymmärtää vettä monella tasolla.

Chaplinin internetsivujen johdantosanat:

Veden ominaisuudet
Vesi on yksi maapallomme tutkituimmista materiaaleista, mutta on silmiinpistävää kuinka huonosti sen käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin liittyvää tieteellistä tutkimusta ymmärretään, tai kuinka se jopa sivuutetaan kokonaan. Tämä asenne ei koske ainoastaan ihmisiä yleensä, vaan on levinnyt laajalle myös veteen liittyvää tutkimusta tekevien tiedemiesten parissa. Vesi voi olla samanaikaisesti äärimmäisen tahmeaa ja äärimmäisen liukasta. Sen molekyylin pieni koko on ristiriidassa sen toiminnan ja ainutlaatuisten kykyjen kanssa. Nestemäisen veden uniikit ominaisuudet ja muuntautumiskyky näyttäisivät soveltuvan elämän vaatimuksiin tavalla, johon muut molekyylit eivät kykene.

Useita selityksiä veden monitahoisesta käyttäytymisestä on julkaistu – näistä useat vasta viime aikoina – ja monet niistä ovat herättäneet vilkasta väittelyä. Olen pyrkinyt esittelemään näitä ajatuksia tällä sivustolla yhdenmukaisella ja tasapainoisella tavalla, jonka toivon lisäävän niin veteen liittyvää ymmärrystä kuin siihen liittyvää tutkimustakin.