Dr. Masaru Emoto

Emoto big 1472S. 22.7.1943 (Yokohama, Japani) – K. 17.10.2014 (Japani)

Dr. Masaru Emoto oli japanilainen tutkija, jonka vesikristalleista otettujen valokuvien ansiosta käsityksemme veden rakenteesta on aiempaa rikkaampi, eikä rajoitu enää veden mieltämiseen H2O-molekyyleiksi.

Emoto syntyi 1943 Yokohamassa. Hän valmistui tohtoriksi Kansainvälisestä Vapaasta Yliopistosta vuonna 1992 vaihtoehtoisen lääketieteen opinnoista. Hänen tapansa tehdä tutkimusta ei ollut nykyaikaisten tieteen kriteerien mukaista, mutta kuitenkin hyvin järjestelmällistä ja johdonmukaista, ja se avasi uusia näkökulmia veden luonteen ymmärtämiselle. Työssään Emoto havaitsi, että vesi on läheisesti kytköksissä yksilön tai ryhmän tietoisuuteen, ja että se myös reagoi herkästi muihin värähtelyihin ja tietoon, kuten musiikkiin ja sanoihin.

Dr Masaru Emoton metodissa useita 0,5ml vesinäytteitä jäädytetään. Tämän jälkeen niistä irrotetaan pieniä jääpaloja, joita käytetään pohjana, joista vesikristalleja myöhemmässä vaiheessa kasvatetaan. Erimuotoiset vesikristallit muodostuvat -5 – 0°C lämpötilassa. Emoto teki johtopäätöksiä vesinäytteen laadusta jääkristallin muodon perusteella. Vesi, jonka sisäinen rakenne on tuhoutunut mekaanisen, kemiallisen tai siihen kohdistuneen haitallisen värähtelyn vuoksi ei muodosta kristalleja, tai muodostuneiden kristallien muoto on epäsäännöllinen. Lähdevesi muodostaa yleensä kahdeksankulmaisia kristalleja, kuten valokuvassa esitetty Flaskassa ollut vesinäyte.

Tokyo tap water crystal 1004
Kuva Tokion vesijohtovesinäytteestä
Copyright © 2013 Office Masaru Emoto
Tokyo tap water crystal after flaska 1005
Kuva Flaskassa olleesta vesijohtovesinäytteestä

Dr Emoto kirjoitti uransa aikana lukuisia kirjoja, joista tunnetuin on Messages from Water. Kirja esittelee valokuvin eri puolilta maailmaa otettujen vesinäytteiden muodostamia kristalleja. Valokuvien ansiosta on helppo huomata, että yleisesti omaksumamme teknis-mekaaninen ajattelu vedestä on rajoittunutta, ja kannustaa meitä laajentamaan ymmärrystämme kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Yllämainittu kirja osoittaa, että joka puolella maailmaa vedellä on oma erityisrakenteensa.

Dr Masaru Emoton työ on hyvin esillä elokuvassa What the Bleep Do We Know?, joka tuo esille meitä ympäröivän maailman monimutkaisuutta monin tavoin.

Dr Masaru Emoton työn ytimessä oli kunnioitus vettä kohtaan, sillä se on keskeisen tärkeää laadullisesti vahvalle elämälle nyt ja tulevaisuudessa.