Plastic bottle 396Pullotettu vesi on useimmissa tapauksissa hyödytön tuote, jolle on monissa maissa naureskeltu viime aikoihin saakka. Miksi maksaa jostain, jonka voit saada kraanasta käytännössä ilmaiseksi? Aggressiivisten markkinointikampanjoiden myötä pullotetun veden juomisesta on tullut trendikästä. Suurin osa pienemmistä juomapulloista (1,5l kokoon asti) on valmistettu PET muoveista, jotka voivat olla haitallisia niin terveydelle kuin ympäristöllekin. Esittelemme tässä muovipulloihin liittyviä haittoja, mutta myös eräitä hyötyjä.

Pullotetun veden tarina

Pullotetun veden huonoja puolia

Haitat terveydelle:
PET muovista (Polyetyleenitereftalaatti – materiaali, jota muovipulloissa yleisimmin käytetään) liukenee veteen antimonia, jonka kansainvälinen syöpätutkimuslaitos (IARC) on luokitellut mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi (luokka 2B). Tutkimusten mukaan antimonia liukenee vielä enemmän, silloin kun pullot altistuvat korkeille lämpötiloille ja/tai kun vettä säilytetään pulloissa pitkiä aikoja. Vastoin populaarimediassa esitettyjä tietoja, PETiista ei liukene BPA:ta (Bisfenoli A:ta).
Haitat ympäristölle:
Muovipullot aiheuttavat lukuisia suoria ja epäsuoria haittavaikutuksia ympäristölle.

  • Energian kulutus

Oil 395Useassa muovipullojen valmistuksen vaiheessa käytetään raakaöljyä. Sen lisäksi että öljy on muovipullojen perusraaka-aine, pullojen valmistukseen, prosessointiin ja kuljetukseen käytetään yleensä uusiutumattomia energialähteitä polttamalla saatua energiaa. Näin energiaa kuluu suuria määriä, vaikka kraanasta saisi vettä ekologisesti. Lähellä tuotetun pulloveden energiakuormasta suurin osa muodostuu pullon valmistuksen yhteydessä, kun taas pidemmän matkan päähän toimitettavan pulloveden vaatimasta kokonaisenergiamäärästä kuljetuksen osuus on merkittävin.

  • Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki muodostuu siitä energiamäärästä, jonka tietyn tuotteen tuottaminen vaatii. Muovipullon hiilijalanjälki on huomattavan suuri. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että tuotteen valmistusprosessi ja kuljetus kuluttavat paljon energiaa. Hiilijalanjälkeä kasvattaa myös muovien huono kierrätystehokkuus (EU:ssa vain 21,3% muovista kierrätetään ja 30% poltetaan energiantuotannossa[1]). Eri vertailuissa litra pullovettä tuottaa 173 – 250g hiilidioksidia ilmakehään. Tämä on jopa 6,000 kertaa enemmän, kuin mitä kuluu litran kraanavettä tuottamiseen. Lisää…

  • Jätteet

Reduce waste 566EU:ssa asuva kuluttaja ostaa keskimäärin 104 litraa pullotettua vettä vuodessa [2]. Suurin osa pulloista valmistetaan muovista Teoriassa tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa myydään vuosittain yli 50 miljardia litran vesipulloa. Kun asiaa tarkastellaan kierrätystehokkuuden ja energian talteenottamisen (muovin polttaminen energiajakeena) näkökulmasta, lähes 25 miljardia muovipulloa päätyy vuosittain kaatopaikoille, tai mikä vielä pahempaa, saastuttamaan ympäristöämme. Lisää…
Talousnäkökulma:
Pullotetun ja kraanaveden hinnat vaihtelevat EU maissa ja muualla maailmassa. Silti erot pulloveden ja kraanaveden hinnoissa ovat valtavia. Esimerkiksi Suomessa pullovesi on satoja tai tuhansia kertaa kalliimpaa kuin kraanavesi. Yhdysvalloissa pullovesi on 2,270 kertaa kraanavettä kalliimpaa. Tämä on ainutlaatuinen esimerkki samasta tuotteesta maksettavan lisähinnan suuruudesta. On oletettavaa, että pullovesiteollisuuden markkinointiosastot ovat ylpeitä tästä saavutuksesta.
Yhteiskunta:
Consumption per capita 563Pullovesiteollisuutta syytetään usein kaikille tarkoitetun luonnonvaran kaupallistamisesta ja yksityistämisestä, jollaisia myös pohjavesivarantojemme tulisi olla. Useat yksityishenkilöt ja järjestöt eri puolilla maailmaa vaativat säännöstelyä, joka estää veden käyttämisen taloudellisten voittojen tavoitteluun. Joissain maissa, joissa vesivarannot ovat huvenneet tai yksityistetty on jo koettu erilaisia ongelmia ja konflikteja. Dokumenttifilmi ”Tapped” käsittelee näitä ongelmia.

 

Pulloveden hyötyjä

Kriisialueet:
Joillain kriisialueilla, jotka ovat joutuneet luonnonkatastrofin unreiksi tai joita on kohdannut muuntyyppiset kriisit (sota, olematon vesijohtoverkosto..) pullovesi on usein ainoa juomaveden lähde.

Alueet joilla kraanaveden laatu on heikko:
Kaikilla alueilla vesijohtovesi ei täytä sille asetettuja puhtausvaatimuksia. Tilanteissa, joissa ei ole muita (terveydelle ja ympäristölle parempia) ratkaisuja tähän ongelmaan, pullovesi on joskus ainoa ratkaisu. UNEPin raportissa ”Freshwater in Europe” todetaan, että jopa yli 10% EU:n asukkaista juo heikkolaatuista kraanavettä.

Käytännöllisyys:
Valitettavasti yksi yleisimmistä syistä pulloveden ostamiseen on sen käytännöllisyys, vaikka pulloveden valmistajat eivät sitä haluakaan myöntää. Elämme dynaamisessa yhteiskunnassa, ja ihmiset liikkuvat yleensä usean paikan välillä päivänsä aikana. Pulloveden ostaminen janon yllättäessä on helpompi ratkaisu janon sammuttamiseen, sillä uudelleen käytettävien juomapullojen täyttäminen vaatii jonkin verran vaivannäköä ja suunnittelua. Lisääntyvä ymmärrys pulloveden monista haitoista toivottavasti kuitenkin kannustaa pääsemään yli tästä ’laiskuudesta’. Juomavesilähteiden paluu ja kraanaveden juomiseen kannustavat kansalaisliikkeet auttavat osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Pullovedellä on myös joitain hyviä puolia, ja siksi tarkoituksemme ei olekategorisesti vastustaa sen käyttöä. Pyrimme kuitenkin vaikuttamaan pulloveden liialliseen ja tarpeettomaan kulutukseen. Pullovettä tulisi käyttää sen perustarkoitukseen, eli veden toimittamiseen alueille ja tilanteisiin, joissa ei ole muita vaihtoehtoja. Vastustamme pulloveden massatuotantoa ja –kulutusta keinotekoisesti luodun kysynnän seurauksena, jonka aggressiivinen markkinointi on luonut ja jota se ylläpitää.

 

Ratkaisuja:

  • Täytettävät muovipullot

Markkinoilla on lukuisia kovista muoveista valmistettuja juomapulloja. Niistä ei liukene antimonia ja ne ovat PETiä parempia vaihtoehtoja niin ympäristön kannalta kuin taloudellisesta näkökulmastakin tarkasteltuna, sillä ne kannustavat kraanaveden käyttöön. On kuitenkin muistettava, että niiden valmistukseen kuluu huomattava määrä energiaa ja että muovin kierrätysaste on suhteellisen matala. Yhdysvalloissa hiljattain julkaistut tutkimukset ovat osoittaneet, että useista kovista muoveista valmistetuista pulloista liukenee bisfenoli A:ta (BPA), jonka ”on osoitettu häiritsevän eläinten sukukypsyyden kehitystä ja joka on yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, sekä diabetekseen ihmisillä”[6]. Sittemmin useat valmistajat ovat luopuneet BPA:n käytöstä. BPS on yksi uusista käyttöön otetuista kemikaaleista, mutta se ei välttämättä ole lainkaan BPA:ta parempi vaihtoehto [7].

  • Alumiinista tai teräksestä valmistetut pullot

Vaikka metalliteollisuus käyttää suuria määriä energiaa, voidaan metallista valmistettuja pulloja pitää ympäristöystävällisenä vaihtoehtona. Metalleista erityisesti alumiinin kierrätysaste on erittäin korkea sen hinnan ja ominaisuuksien ansiosta. Teoriassa alumiinia on mahdollista kierrättää loputtomasti. Koska metalli on kestävää, siitä valmistetut pullot kestävät pitkään, mikä on sekä hyödyllistä ympäristön kannalta kuin taloudellistakin. Joissain huonompilaatuisissa metallipakkauksissa on BPAta sisältävä pinnoite (BPA suojaa metallia korroosiolta)[8]. Suurin osa paremmin tunnetuista valmistajista on luopunut pinnoitteen käytöstä siihen liittyvien terveysongelmien vuoksi.

  • Lasipullot

Tavallinen lasipullo on erinomainen vaihtoehto muovipullolle. Se on ympäristöystävällinen, sillä sitä voi käyttää kraanaveden juomiseen ja teoriassa lasia voi kierrättää loputtomasti [9]. Lasi on reagoimaton materiaali, joka ei juuri reagoi veden kanssa. Lasipullojen suurin ongelma on, että ne saattavat rikkoontua. Ne ovat suhteellisen herkästi särkyviä, eikä niissä ole suojaa kolhuja vastaan. Tästä syystä ne sopivat parhaiten paikallaan tapahtuvaan käyttöön ja vaativat jonkin verran varovaisuutta käytössä.

  • Flaska vesipullot

Flaska on meidän ratkaisumme pullotetun veden aiheuttamiin terveyteen, ympäristöön, kustannuksiin ja yhteiskuntaan liittyviin ongelmiin. Flaska-juomapullot valmistetaan lasista, jota pidämme veden juomiseen sopivimpana materiaalina. Lasin voi helposti kierrättää laadullisesti ja toiminnallisesti vastaaviksi tuotteiksi. Lasinen juomapullo kannustaa juomaan vesijohtovettä ja auttaa käyttäjäänsä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään (vähemmän jätettä, vähemmän tuhlattua energiaa, vähemmän hiilidioksidipäästöjä). Flaska-pulloissa on erityinen suojakuori, joka suojelee lasia kolhuilta, ja sen sisällä olevaa vettä auringonvalon ja lämpötilanvaihteluiden vaikutuksilta. Flaska on valmistettu kestävästä lasista, minkä ansiosta rikkimenemisen todennäköisyys on entistä pienempi. Tämän ansiosta Flaska sopii aktiiviseen elämänmenoon, samoin kuin treenikäyttöönkin. Luonnollisesti on hyvä pitää mielessä että pullo on kaikesta huolimatta lasia, ja voi siksi rikkoontua ääriolosuhteissa. Sen värikäs suojakuori toimii psykologisena kannustimena ja muistuttaa veden juomisen tärkeydestä. Flaskan lisäarvo tulee sen strukturointiominaisuudesta, joka muuttaa veden molekyylirakenteen lähemmäs lähdeveden rakennetta.